اصطلاحات مد پایدار چیست؟ (بخش اول)

اصطلاحات مد پایدار (بخش اول)

تاریخ انتشار1 بهمن 1401

Greenwashing

ممکن است تا به حال هنگام  خواندن اخبار مربوط به مد پایدار  به کلمهGreenwashing برخورد کنید اما معنی آن را ندانید.

شستشوی سبز در مد چیست؟ Greenwashing زمانی است که یک برند اظهاراتی را بیان می کند که به این معنی است که آنها محصول پوشاک پایدار، دوستدار محیط زیست یا سبز تولید می کنند، در حالی که واقعیت کسب و کار و تولیدات آنها خلاف این امر است.

به بیان ساده، شستشوی سبز یک روش بازاریابی است که توسط شرکت‌ها استفاده می‌شود تا تأثیرات مثبت بر زیست‌محیطی آن‌ها بیشتر از آنچه هست به نظر برسد. شرکت‌هایی که greenwash هستند و از عباراتی مانند «پایدار»، «سبز» و «دوستدار محیط‌ زیست» در تبلیغات خود استفاده می‌کنند، بدون اینکه اطلاعات زیادی برای نحوه رعایت آن در تولیدات خود داشته باشند.

یکی از شکل‌های متداول شستشوی سبز، شامل استفاده از کلمات کلیدی گمراه‌کننده است. این می تواند شامل استفاده از اصطلاحاتی مانند «دوستانه با محیط زیست» یا «پایدار» باشد که مبهم هستند و قابل تأیید نیستند.

خود اصطلاح «گرین‌شویی» توسط وسترولد در سال 1986 ابداع شد تا با آن سازمان‌هایی را که ادعا می کردند منابع بیشتری را صرف تبلیغات دوسدار مد سبز بودن خود کرده‌اند، نسبت به زمان واقعی صرف شده برای پایدار بودن محصولات و سازمانشان (اورنج و کوهن 2010) را بنامد.

چندین برند مد در سطح جهانی مانند H&M، Zara و Nike، علیرغم پذیرش انجام شیوه‌های پایدار از طریق اجرای برنامه‌های پایدار مختلف، در اجرای این برنامه‌ها به‌شدت ناکام هستند.

#مدپایدار#مدسبز #اخبار-مد-جهان #اخبار-مدپایدار

chiamod