اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت برگزار میکند :

هنگامی که برای انجام کسب و کار به خارج از کشور سفر می کنید بهتر است که از قوانین اصلی و آداب معاشرت در تجارت بین الملل آگاهی کافی داشته باشید فرهنگ و سنت هر کشور موجب میشود مردمان آن رفتار متفاوتی داشته باشند و اگر مدیر اجرایی کسب و کار از نحوه انطباق با آداب معاشرت مردم کشور مقصد آگاهی کافی نداشته باشد احتمال مواجهه با مشکل افزایش می یابد.

مهندس آرمان ولیان/مدرس سخنران بیزنس اتیکت

همراه با گواهی حضور

چهارشنبه 22 دی ماه/ساعت 14 الی 17

برای دریافت کارت دعوت لطفا فرم ثبت نام زیر را تکمیل بفرمایید

مشارکت کننده محترم در صورت تطبیق سمت شغلی و فعالیت شما بعد از تکمیل فرم زیر کارت دعوت برای شما ارسال خواهد شد.

chiamod