موسسه فرهنگی چیامد
موسسه چیامد فعالیتهای خود را از سال 1393 آغاز کرد. چیا جبری بعنوان ریئس هیات مدیره و خاتون شهبازی بعنوان مدیر عامل ، فعالیتها و اهداف چیامد را  تدوین و اجرا می کنند.موسسه چیامد بعنوان منتور و توسعه دهنده کسب و کارهای مد در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ثبت خلاق ثبت شده است.
ههههه
هههههههههه
جشنواره مد سی پال ، اولین جشنواره خصوصی مد در ایران است که اولین دوره آن در آذر 1397 برگزار شد. موسسه چیامد با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد،  ایده پرداز و بنیانگذار جشنواره سی پال است ، تاکنون 2 هزار طراح خلاق در جشنواره سی پال شرکت کرده اند و بیش از 11 هزار اثر به جشنواره سی پال از سرتاسر ایران ارسال شده است. 
کلوب سی پال یکی از زیرمجموعه های جشنواره سی پال است. بعد از برگزار 2 دوره از جشنواره سی پال تعداد زیادی از طراحان تمایل داشتند ارتباط شان با جشنواره فقط در طول برگزاری آن نباشد و از طرفی هم افزایی و توسعه کسب و کار فعالان مد از اهداف اصلی جشنواره سی پال است. تعداد زیادی از شرکت کنندگان جشنواره سی پال عضو کلوب هستند.
مم

فعالیت های موسسه چیامد شامل: مشاوره و ارائه خدمات هنری مد و لباس و برگزاری کارگاه های آموزشی جنبی(به استثنا آموزش مدلینگ)_ برگزاری نمایشگاه مد و لباس ، نمایش لباس، ایجاد نمایشگاه دائمی ، مزون و نگارخانه های مد و لباس _ برگزاری جشنواره موضوعی و مناسبتی مد و لباس

جشنواره سی پال

جشنواره مد سی پال ، اولین جشنواره خصوصی مد در ایران است که اولین دوره آن در آذر 1397 برگزار شد. موسسه چیامد با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد،  ایده پرداز و بنیانگذار جشنواره سی پال است ، تاکنون 2 هزار طراح در جشنواره سی پال شرکت کرده اند و بیش از 11 هزار اثر به جشنواره سی پال از سرتاسر ایران ارسال شده است. 

کلوب سی پال

کلوب سی پال یکی از زیرمجموعه های جشنواره سی پال است. بعد از برگزار 2 دوره از جشنواره سی پال تعداد زیادی از طراحان تمایل داشتند ارتباط شان با جشنواره فقط در طول برگزاری آن نباشد و از طرفی هم افزایی و توسعه کسب و کار فعالان مد از اهداف اصلی جشنواره سی پال است. تعداد زیادی از شرکت کنندگان جشنواره سی پال عضو کلوب هستند.

مجله سی پال

مجله دیجیتال سی پال یکی از زیر مجموعه های جشنواره سی پال است. بخش عمده ای از محتوای آن به مقالات تخصصی درباره توسعه کسب و کارهای کوچک اختصاص دارد. بازاریابی ، فروش ، برندینگ ، دیجیتال مارکتینگ،مدپایدار و هوش مصنوعی سرفصل های اصلی مقالات است.اساتید و تعدادی از مدنویسان سی پال در این مجله فعالیت مستمر دارند. 

chiamod