مذاکرات اتحادیه اروپا و هند برای توافق تجارت آزاد

مذاکرات اتحادیه اروپا و هند برای توافق تجارت آزاد

تاریخ انتشار 15 شهریور 1401

در اکتبر امسال، اتحادیه اروپا و هند مذاکرات را برای توافق تجارت آزاد از سر خواهند گرفت. مذاکرات از زمان آغاز آن در سال 2017 با موانعی روبرو شده است و انتظار می رود بار دیگر با سیاست ملی هند روبرو شود. برای تولیدکنندگان نساجی اروپایی که با عدم تعادل در تجارت مواجه هستند، موانعی که در دروازه‌های بازار هند با آن مواجه می‌شوند باید برداشته شود.

در سال 2021، هند در میان تامین کنندگان اتحادیه اروپا برای پوشاک و سومین تامین کننده منسوجات به ترتیب با ارزش 3.4 میلیارد یورو و 2.7 میلیارد یورو در رتبه چهارم قرار گرفت. در مقابل، بازار بسیار بزرگ هند حتی به 20 خریدار برتر لباس اتحادیه اروپا راه پیدا نکرد و تنها در رتبه سیزدهم برای سفارشات نساجی قرار دارد که ارزش آن فقط 398 میلیون یورو است. این ارقام به سختی هند را به عنوان بیستمین مشتری بزرگ اتحادیه اروپا برای پوشاک و منسوجات در کنار هم قرار می دهد.

کنفدراسیون اروپایی صنایع نساجی Euratex به وضعیت بسیار متفاوتی از امور صادرکنندگان پارچه در اروپا اشاره می کند.

Euratex گفت: «از سوی دیگر، برای کسب و کارهای اروپایی، دسترسی به بازار هند دشوار است. این امر به این دلیل است که آنها باید با موانع غیر تعرفه ای (در رابطه با اثبات مبدأ و اقدامات کنترل کیفیت از جمله موارد دیگر)، و همچنین با برنامه های حمایتی در سطح ملی و دولتی هند که فرصت های برابر بین مشاغل اروپایی و هندی را مخدوش می کند، مقابله کنند.

 

Euratex گفت: «ایجاد یک زمین بازی برابر باید برای اهداف پایداری ما نیز اعمال شود. از آنجایی که اتحادیه اروپا استراتژی نساجی اروپایی خود را که استانداردها و محدودیت‌های بلندپروازانه (مثلاً در مورد مواد شیمیایی) را تعیین می‌کند، اجرا خواهد کرد، ما باید اطمینان حاصل کنیم که FTA کاملاً با این استراتژی مطابقت دارد.

تولیدکنندگان نساجی اروپایی با اشاره به اینکه مشتاقانه منتظر دور بعدی مذاکرات هستند، از مذاکره کنندگان در تابستان امسال خواسته اند که از تعامل، شفافیت، رقابت منصفانه و مقررات مشابه در توافقنامه آتی اطمینان حاصل کنند. آنها همچنین بر توانایی اتحادیه اروپا برای ارائه محصولات با کیفیت برتر و همچنین حمایت از این بخش در گذار به سمت دوستدار محیط زیست تاکید کرده اند.

 

 

 

منبع اصلی

chiamod