خلاصه کتاب: سوزندوزی های آسیای میانه با محوریت بخارادوزی

تاریخ انتشار: 22 فروردین 1401

خلاصه ای از کتاب: سوزندوزی های آسیای میانه با محوریت بخارادوزی
شیوا تبرایی نظری نشر: دیبای دانش

هنر درخشان و غنی سوزن دوزی، در گونه های متفاوت، یکی از جلوه‌های پربار فرهنگ و هنر ملت‌ها در آسیای میانه است. سوزن دوزی یکی از قدیمی ترین روش های تزیینی و کاربردی منسوجات، در این منطقه است؛ چرا که در گذشته به ابزار و ماشین آلات خاص و پیچیدگی‌های فنی برای خلق آن نیاز نبوده است؛ علاوه بر آن بافتن پارچه در اکثر مناطق آسیای میانه رواج داشته و معمول بوده است

 سوزن دوزی در آسیای میانه برای تزیین البسه و تزیین محیط پیرامون در منزل و یا چادرهای عشایری کاربرد داشته و دارد.تاریخچه سوزن دوزی در آسیای میانه به درازنای تاریخ سکونت در این منطقه باستانی و کهن باز می گردد؛ چرا که سوزن دوزی همواره همراه و همنشین ساکنان  مختلف، دراین منطقه، بوده است؛ که علاوه بر کاربرد های تزیینی ریشه های اعتقادی در باورهای مردم داشته است؛ گاه عنوان نگهدارنده و محافظت از پلیدی‌ها و نیروهای مهاجم و گاه، جهت طلب خیر و نیکی، گشایش و باروری.

 

در این کتاب، بررسی سوزن دوزی ها بر اساس منطقه ی جغرافیایی جوامعی انجام شده است؛ که در آسیای میانه ی فعلی سکونت دارند و نحوه ی بررسی بر اساس تفکیک، محیط فرهنگی و جغرافیایی آنهاست؛ سوزن دوزی ها ی پر کاربرد و نامی چه در محیطهای شهری وچه در جوامعی که به کوچ رو بودن و عدم ثبات در سکونت  مسبوق به سابقه بوده و هستند.سوزن دوزی در آسیای میانه برای تزیین البسه و تزیین محیط پیرامون در منزل و یا چادرهای عشایری کاربرد داشته و دارد .در این کتاب، بررسی سوزن دوزی ها بر اساس منطقه ی جغرافیایی جوامعی انجام شده است؛ که در آسیای میانه ی فعلی سکونت دارند و نحوه ی بررسی بر اساس تفکیک، محیط فرهنگی و جغرافیایی آنهاست؛ سوزن دوزی ها ی پر کاربرد و نامیچه در محیطهای شهری وچه در جوامعی که به کوچ رو بودن و عدم ثبات در سکونت،   مسبوق به سابقه بوده و هستند.

 

تکیه پوش

بخارا، ازبکستان

موزه ی دولتی هنر شرق روسیه

کیسه ی کاربردی داخل یورت

قرقیزستان

منبع عکس: موزه ی بریتانیا

 

فلسفه ی فرهنگی و اجتماعی منسوجات بخارا دوزی پارچه های مزین به  بخارادوزی، ابزاربیان شادیها، آمال و معانی مستتر در فرهنگ جمعیتی است، که با خلاقیت ومهارت ، سنت‌ها و آداب و رسوم منطقه ایی خویش را حفظ کرده اند.منسوجات بخارا دوزی، دارای معنای نمادین از قبیل باروری، محافظت سلامت و ثبات خانوار هستند.مهریه و جهیزیه ی عروس،تجهیزات سوارکاری و تزئینات مناطق،منازل،چادرها و خیمه ها ی جمعیت‌های کوچ رو، بخشی جدایی ناپذیر از سبک زندگی و فرهنگ اجتماعی ساکنان این نواحی جغرافیایی بوده و هست. البسه ی ملی و سنتی بخشهای مختلف آسیای میانه، نیز، مزین به این سوزندوزی است. در عصر حاضر از علاوه بر استفاده از منسوجات بخارادوزی در البسهدر دکوراسیون وصنایع کیف و کفش نیز، بهره برده میشود.بخا را دوزی های ازبکستان سوزنی های سمرقند یکی از پیشرفته ترین بخارا دوزی های آسیای میانه است واین به دلیل جایگاه ویژه و کهن  سوزن‌دوزی در سنت مردم سمرقند بوده است.مراکزعمده ی بخارا دوزی درازبکستان؛ نوراتا، بخارا، سمرقند، شهرسبز، تاشکند، فرغانه  که منسوج هریک، نمودار ویژگی های هنری منطقه خود بوده اند.بخارا دوزی ها و سوزنی های هر کدام از شهرهای ازبکستان، که به آنها اشاره شد،دارای ویژگی های خاص خود از نظر نقوش،ترکیب بندی و رنگ‌آمیزی آنها دارای وجه تمایزو مشخصات خاص خود هستند.البته همانطور که در گذشته نیز اشاره شد، جداسازی قطعی این منسوجات ، ممکن و مطمئن به نظر نمی‌رسد؛ به دلیل رفت وآمدها وجمعیت سیال موجود دربخشهای مختلف، چه در آسیای میانه و چه در داخل ازبکستان.سوزنی ها اکثراً نقوش گیاهی دارند و اغلب تمام سطح پارچه مزین به دوخت می‌شود درهر منطقه، نقوش خاصی در اکثریت است.به عبارت دیگر در سوزنی ها، غالبا، نقوش از طبیعت الهام گرفته اند .گلها و گیاهان که معنای نمادین را در خود پنهان دارد؛ مفاهیمی چون نیروهای محافظ در برابر نیروهای متخاصم نیروهای تقویت کننده ی باروری و جذب خوش شانسی.نقوش آسمانی و فلکی، که در بخش مربوط به نقوش و نمادها، شرح داده خواهد شد.

رختخواب پوش یا روتشکی

ازبکستان

 Victoria and Albert museum

 

نیم سوزنی و بخش کامل نشده ی منطبق بر باور های سنتی

maninabauman collection

همان اندازه که نقوش در سوزنی ها دارای اهمیت و تصوری نمادین هستند، رنگ زمینه ی  پارچه نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. رنگ سفید پارچه طبق سنتی دیرین، نشان از نیروی محافظت کننده دارد.فلسفه ی نقصان در دوخت منسوجات بخارادوزی یکی از دقایق و ظرائف  منسوجات بخارادوزی، جنبه های آیینی و اعتقادی مستتر در آنهاست. در نمونه هایی از سوزنی، هنرمند، بخشی از نقوش طرح را ،ندوخته و به صورت ناقص رها میکند.سه فلسفه، برای ایجاد این نقصان، متصور است. اول آنکه، خالق پدیده ی کامل خداست و تنها اوست که قادر به خلق کمال است.دلیل دیگر اینکه، فرزند دختر، تشویق به فراگیری سوزندوزی شده و خود، دوخت سوزنی را به پایان برساند.از دیدگاه دیگر،این نقصان، نماد تداوم نسل هاست، به معنای آرزوی عروس برای داشتن دختری است که هنرمند باشد و به کار مادرش ادامه دهد.درباوربرخی نیز، این کاستی، محافظت کننده ی صاحب سوزنی از چشم زخم، تصور میشود

پیشینه ی باورها و اعتقادات در ماوراءالنهر : ماوراءالنهر، از دیرباز به خاطر آبادانی و وفور محصولات مراکز تولیدی و تاسیسات اقتصادی، پایگاه داد و ستد و مرکز تجارت بوده است.سمرقند، نخشب، ویشگرد،خجند، فرغانه، از بلاد ماوراء جیحون، در خطه ی خراسان ذکر شده است. ماوراانهر، قرن‌ها بزرگترین مهد تمدن ایرانی و مرکز حکومت های ایرانی بوده است.سرزمین ماوراءالنهر، به مفهومی گسترده در گذشته‌های دور، مهد پیدایی دو تمدن درخشان در خاورسغد و خوارزم بود و به سبب پیوندهای تجاری و سیاسی با چین و ترکستان از طریق خاور دور، با ایران و روم، از طریق باختر، ادیان گوناگون بودایی مانوی و زرتشتی و مسیحی همزمان در آنجا نفوذ داشته و معابد مختلف در کنار یکدیگر برپا بوده است و ادیان مختلف با کمترین تعصب در کنار هم می زیسته انددر میان فرهنگ های مختلف ماوراءالنهر فرهنگ ایرانی و خط و زبان ایرانی از درجه اعتبار و نفوذ فراوانی برخوردار بودپروفسور بار تولد مورخ و مستشرق بزرگ روسی در کتاب تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای مرکزی تا قرن دوازدهم می‌نویسد پیش از ورود مسلمانان در ماوراءالنهر مانند پارس مذهب طبقه حاکم آیین زرتشتی بود.مذهب زرتشت به میزان وسیعی در ماوراءالنهر، گسترش داشته است اما مذاهب دیگر نیز مانند بودایی و جامعه های مسیحی نیز در بعضی از نواحی از شکوفایی برخورداراست.تاکنون نیز، اهالی ماوراءالنهر، بیشتر مزارهای قدیمی را به مغان، نسبت می‌دهند.

 با نگاهی عمیق به تاریخ و ریشه‌های اعتقادی ساکنان ازبکستان که مرکز عمده ی منسوجات بخا را دوزی به شمار می‌رود، و نوع نقوش، می‌توان به اهمیت بررسی  نقوش و نمادهای به کار رفته درآنها، با محوریت اعتقادات ایشان، پی برد

#مقالات#مقالات-جشنواره-سی-پال#مقالات-اساتید-سی-پال#امید-ملائکه#استارتاپ-مد-و-لباس#پوشاکبرندهای-لوکس#توزیع-پوشاک#برندینگ-فشن#بیزینس-فشن#کوچینگ-فشن-مارکتینگ#آینده-طراحی-لباس#آیندهمدتکنولوژی#طراحی-لباس#طراحی-لباس-جدید#برندسازی#صنعت-مد#بیزینس-فشن#تکنولوژی-های-صنعت-مد#فشن-برندینگ#فشن-بیزینس#فشن-کوچینگ#فشن-مارکتینگ#اطلاعات-مشتریان-مد-و-پوشاک#تجزیه-و-تحلیل-اطلاعات-مشتریان#دیتابیس-صنعت-مد #برند-سازی-شخصی #پرسونال-برندینگ #برند-و-برند-سازی #کسب-و-کارمدیریت-بازاریابی-و-فروش

chiamod