اهداف توسعه پایا / الهام صابری

تاریخ انتشار : 11 اردیبهشت 1401

اهداف توسعه پایا / ژاپن وبهینه سازی مصرف انرژی در صنعت مدوپوشاک
الهام صابری / دانشجوی دکترا / دانشگاه هیروشیما،ژاپن

پیش گفتار:
اهداف توسعه پایا
( SDGs) : (Sustainable Development Goals )
با عنوان رسمی دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایا ( مجموعه‌ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می‌شوند. رؤسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستورکار توسعه پایا ۲۰۳۰ را تصویب کردند. این دستورکار که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، شامل ۱۷هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین‌المللی را در زمینه توسعه پایا برای در آینده ترسیم می‌کند.این اهداف توسط سازمان ملل تعریف شده‌اند و به عنوان اهداف جهانی برای توسعه پایا ترویج شده‌اند ها از ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ اجرا می‌شوند. این دستور کار، بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح، شمول اجتماعی و حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخگویی استوار است.

اهداف اصلی توسعه ی پایا مورد توافق ۱۹۳ کشور عبارتنداز:
1_بدون فقر: به تمام انواع فقر در هر کجا باشد پایان دهیم. تأکید بیشتر بر فقر دانش.2_بدون گرسنگی: به تمام گرسنگی پایان دهیم، به امنیت غذایی و تغذیه سالم برسیم، و کشاورزی پایا را ارتقاء دهیم.3_سلامتی مطلوب: زندگی سالم را تضمین کنیم و برای همه در همه سنین، سطح سلامتی را بهبود بخشیم.4_کیفیت آموزش: آموزش با کیفیت برای همه میسر و مساوی باشد و فرصت های یادگیری برای همه در تمام طول عمر فراهم شود.5_برابری جنسیتی: به برابری جنسیتی برسیم و تمامی دختران و زنان قدرتمندتر گردند.6_آب سالم و بهداشت: آب تصفیه شده و سالم در دسترس همه قرار گیرد و امکانات بهداشتی برای همه فراهم باشد.7_انرژی ارزان و تجدیدپذیر: دسترسی به منابع انرژی ارزان، مطمئن، پایا و مدرن برای همه فراهم شود.8_کار و اقتصاد خوب: رشد اقتصادی پایا، فراگیر و با ثبات9_زیرساخت خوب و نوآوری: ساخت زیر ساختار مقاوم، ارتقای صنعت پایا و عمومی، و ارائه نوآوری.

10_کاهش نابرابری: کاهش نابرابری در کشورها و بین آنها.11_شهرها و جوامع پایا: شهرها و اقامتگاه‌های بشری را عمومی، امن، مقاوم و پایا سازیم.12_استفاده امن از منابع: تضمین مصرف پایا و الگوهای مصرف.13_اقدام درباره ی آب وهوا: اقدامات فوری برای مبارزه با تغییر آب و هوا و عوارض ناشی از آن با کاهش تولید گازهای گلخانه ای.14_اقیانوس های پایا: حفظ و استفاده پایا از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایا.15_استفاده پایا از زمین: حفظ، بازیابی و بهبود استفاده پایا از اکوسیستم‌های خاکی، مدیریت پایا جنگل ها، مبارزه با بیابان‌زایی، متوقف کردن یا معکوس کردن روند تخریب زمین و متوقف کردن روند از دست رفتن تنوع زیستی16_صلح و عدالت: ارتقای جوامع صلح‌آمیز و فراگیر برای توسعه پایا، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و ساخت موسسات کارا، قابل اعتماد برای همه و در همه سطوح.17_همکاری‌ها در توسعه پایا: تقویت ابزارهای پیاده‌سازی و احیای همکاری‌های جهانی برای توسعه پایا تحت نظارت سازمان ملل.

SDGs یک فراخوان فوری برای اقدام است، با اذعان به اینکه تمام 17 هدف باید حداکثر تا سال 2030 برآورده شوند، هیچ کدام کمتر از دیگری مهم نیست، اگر می‌خواهیم سیاره، آب و هوا، تنوع زیستی و بشریت خود را نجات دهیم و نا برابری ناشی از آن را کاهش دهیم. تفاوت در جنسیت، سلامت، فقر و تحصیلات.
اقدام فقط در اختیار دولت های ما نیست. 17 SDG برای هر یک از ما است که باید تلاش کنیم و به آن برسیم. نه کم‌اهمیت برای صنعت مد، که تاثیر آن بر آب و هوا برابر با بریتانیا، فرانسه و آلمان است
چگونه صنعت مد می تواند بخشی از دستیابی به اهداف توسعه پایدار شود؟
از بسیاری جهات، صنعت مد در حال حاضر نه تنها به شهروندان کمک می کند تا شخصیت خود را بیان کنند، بلکه محرکی برای کمک به افراد از فقر و به ویژه زنان است – برای مثال زنان 85 درصد از کارگران صنعت پوشاک بنگلادش را تشکیل می دهند.تحقیقات نشان می‌دهد که وقتی زنان از نظر اقتصادی مستقل می‌شوند، روی فرزندان و جامعه خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، ارزش‌های آنها را به اشتراک می‌گذارند و دیگران را از فقر بیرون می‌آورند و همچنین مطمئن می‌شوند که فرزندانشان به مدرسه می‌روند. از طریق آموزش، می توانید شروع به بازاندیشی کنید و جامعه خود را برای بهتر شدن تغییر دهید. برای مد، این به معنای نوآوری در مواد و روش های تولید است تا هم از نظر اقتصادی و هم از نظر آب و هوایی بهتر عمل کند. چگونه صنعت مد می تواند خوب و فقط خوب عمل کند؟ در بین کشورهای موجود، بهتر است کمی در مورد کشور ژاپن و نقش آن در بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت مد و پوشاک،به مباحثه بپردازیم.
جایگاه ژاپن و مصرف انرژی
ژاپن كشوري اسـت كـه بـه عنـوان چهـارمين مصرف كننده بزرگ انـرژي بعـد از ایالات متحده امريكـا، روسـيه و چـين ميباشد. بر خلاف سه مصرف كنندة بزرگ ديگر كـه صـاحب منابع انرژي داخلي نسبتا فراواني ميباشند، بيش از 85 درصـد از انرژي مصرفي ژاپن از واردات تأمين ميشود كه ايـن رقـم در مورد نفت بالاي 90 درصد مي باشد. بدين ترتيب ژاپـن در ميان كشورهاي بزرگ صنعتي مصرف كننده انرژي بيش از هـر كشـور ديگـر در مقابـل تغييـرات سـاختاري بـازار انـرژي آسيب پذيرتر است، لذا از ديرباز اين كشور براي رفـع اتكـاي شديد به انرژي وارداتي، به ويـژه نفـت، تمهيـداتي در جهـت صرفه جـويي بـه شـكل كـاهش مصـرف، افـزايش كـارايي و همچنين تنوع منابع تأمين آغاز كرده است كه آثار بسيار مثبتي در افزايش كارايي و كاهش نرخ شدت انرژي در ايـن كشـور داشته است. طي چنـد دهـه اخيـر ژاپـن از مصـرف نفـت در تركيب كل انرژي به ميـزان قابـل ملاحظـه اي كاسـته و بـراي تأمين انرژي مورد نياز از منابع زغال سـنگ، انـرژي هسـته اي، گاز طبيعي و ديگر منابع اسـتفاده نمـوده اسـت.
ژاپـن بعنـوان كشوري كه منابع انرژي داخلي كمي در اختيـار دارد، اولويـت بالايي به R&D انرژي داده اسـت. ژاپـن سـالهاسـت كـه در زمينه تحقيق و توسعه R&D انرژی در جهان پيشتاز است و هم اكنون به دنبال توسعه فناوري بمنظور پيشرفت بيشتر اهداف انرژي و محيط زيست خود مي باشد.

ژاپن و تدابیر بهینه مصرف انرژی در صنعت مد و پوشاک

اخیراً تعداد SDGs ها و شرکت ها و برندهای پوشاک که روی مد پایدار کار می کنند در حال افزایش است. با این حال، صنعت مد در واقع توجه جهانیان را به خود جلب می کند زیرا تأثیر زیادی بر محیط زیست دارد. از این پس، شرکت هایی که اقدامات حفاظت از محیط زیست یا صرفه جویی در انرژی را انجام نمی دهند، ممکن است به دلیل انتقادات عمومی دوام بیاورند.در اینجا وضعیت واقعی که صنعت مد تأثیر نامطلوب بر محیط دارد و نمونه هایی از شرکت هایی که برای حل آن تلاش می کنند را معرفی می کنیم. این باید مرجعی برای تبدیل شدن به یک شرکت بازمانده در صنعت مد در آینده باشد.
ساختار صنعتی پیچیده با تقسیم کار جهانی
صنعت مد صنعتی است که از تولید تا دفع به انرژی زیادی نیاز دارد و بار زیست محیطی زیادی دارد. علت در ساختار صنعتی پیچیده تقسیم کار جهانی نهفته است.برای پوشاک، فرآیندهایی مانند تهیه مواد خام، ریسندگی، رنگرزی، برش و دوخت به کارخانه های خارج از کشور تقسیم می شوند. علاوه بر این، حتی اگر یک تکه لباس را بردارید، مواد بسیار متنوعی مانند مواد بیرونی، آستر، چوب‌بندی، دکمه‌ها و بست‌ها وجود دارد که هر کدام در یک کارخانه جداگانه ساخته می‌شوند.بسیاری از این موارد در کشورهای در حال توسعه هستند و کاهش CO2 در تولید به دلیل مسائل مالی و آگاهی دشوار است. علاوه بر این، به دلیل تقسیم بندی، این مشکل نیز وجود دارد که درک وضعیت کنونی مصرف انرژی و انتشارگاز دی اکسید کربن CO2، این مساله را بغرنج کرده است.مصرف انرژی زیاد پس از ساخت
علاوه بر این، مصرف انرژی پس از ساخت را نمی توان در صنعت مد نادیده گرفت. به خصوص در ژاپن، حدود 98 درصد از پوشاک فروخته شده از خارج از کشور وارد می شود و حمل و نقل آن انرژی زیادی را می طلبد. علاوه بر این، مقدار زیادی انرژی در فروشگاه هایی که لباس می فروشند استفاده می شود، اما تنها تعداد کم ومحدودی از آنها تولید برق خورشیدی رابه عنوان راه حل استفاده می کنند.CO2 زیادی منتشر می شود و انرژی برای جمع آوری، سوزاندن و دفن زباله های دور ریخته شده توسط مصرف کنندگان استفاده می شود. به این ترتیب، ساختار صنعت مد مقادیر زیادی انرژی از تولید تا فروش و دفع را مصرف می کند و بار زیست محیطی زیادی ایجاد می کند.انرژی برای جمع آوری، سوزاندن و دفن زباله های دور ریخته شده توسط مصرف کنندگان باعث دفع CO2 زیادی می شود و به این ترتیب، ساختار صنعت مد مقادیر زیادی انرژی از تولید تا فروش و دفع را مصرف می کند و بار زیست محیطی زیادی ایجاد می کند.

تاثیر منفی تولید پوشاک بر محیط زیست
به گفته وزارت محیط زیست، CO2 سالانه منتشر شده از تهیه مواد خام تا مرحله تولید در صنعت مد حدود 90000 تن است. معادل یک تکه لباس حدود 25.5 کیلوگرم است، که معادل حجم تولید حدود 255 بطری 500 میلی لیتری است.علاوه بر این، مصرف سالانه آب حدود 8.3 میلیارد متر مکعب است و هر تکه لباس حدود 2300 لیترآب مصرف می کند که معادل 111 وان حمام است. کاهش قیمت اخیر پوشاک منجر به افزایش مصرف و تاثیرمنفی زیست محیطی زیادی را به همراه داشته است.
مصرف به دلیل قیمت های پایین وتاثیر بار زیست محیطی
در ژاپن، یک تکه لباس در سال 1990، 6848 ین بود، اما در سال 2019 به 3202 ین کاهش یافته است. به عبارت دیگر، تهیه لباس آسان تر است، اما ممکن است لباسی بخرید که به آن نیاز ندارید.بر اساس داده های وزارت محیط زیست، یک نفر در سال حدود 18 لباس می خرد، در حالی که حدود 12 لباس را رها می کند. به عبارت دیگر، شما بیشتر از آنچه که مصرف کرده اید، لباس می خرید. حدود 25 لباس وجود دارد که در واقع استفاده نمی شوند و مشاهده می شود که به دلیل قیمت پایین در حال خرید لباس هایی هستیم که به آنها نیازی نداریم.بیم آن می رود که چنین مصرف انبوهی منجر به تولید انبوه و دفع انبوه و در نتیجه مصرف انرژی و بار زیست محیطی بیشتر شود.
ابتکارات برای مد پایدار
اگر صنعت مد به آسیب رساندن به زمین به همان شکلی که هست ادامه دهد، محیط زیست بدتر خواهد شد و حفظ صنعت مــد دشوار خواهد بود. از چنین احساس بحرانی، شرکت ها و برندهایی که بر روی مد پایدار کار می کنند در حال ظهور هستند.مد پایدار به معنای کاهش مصرف انرژی و اثرات زیست محیطی است. ما تولید بیش از حد و دفع انبوه را با استفاده از بازیافت و استفاده مجدد، و بازنگری استراتژی‌های فروش ارزان و در مقادیر زیاد در فروش، مهار خواهیم کرد.
در اینجا شرکت‌ها و برندهایی را معرفی می‌کنیم که در مد پایدار فعالیت می‌کنند.
1.بازیافت پلی استر طرح محیطی ژاپن

2.بازیافت پارچه H&M

3.پروژه Green Down با هدف یک جامعه چرخه پر

4.بازیافت سوتین Wacoal

۱. بازیافت پلی استر طرح محیطی ژاپن

ژاپن در حال کار بر روی «گردش لباس» برای جمع آوری و بازیافت لباس برای ایجاد لباس جدید است. مهم تر از همه، تمرکز ما بر بازیافت پلی استر است که حدود 60 درصد از تولید الیاف را تشکیل می دهد.از آنجایی که پلی استر عمدتاً از منابع نفتی ساخته می شود، استفاده از آن باید از نظر کاهش CO2 کاهش یابد. با این حال، واقعیت این است که پلی استر در ساخت لباس آسان است و اجتناب از استفاده از آن دشوار است. بنابراین، این شرکت به طور فعال پلی استر را بازیافت می کند تا مقدار پلی استر جدید مورد استفاده را کاهش دهد.

۲. بازیافت پارچه H&M
در سال 2018، برند جهانی مد H&M با مرکز تحقیق و توسعه پوشاک نساجی در هنگ کنگ برای ایجاد یک مرکز بازیافت پارچه همکاری کرد. این فناوری دشوار، جداسازی هر یک از پارچه های ترکیبی پنبه و پلی استر را که تقاضای زیادی در بازار پوشاک دارد، عملی کرد.این یکی از تلاش های H&M برای تحقق «صنعت مد مبتنی بر بازیافت 100 درصد با زباله صفر» است. سوئد، جایی که این شرکت در آن تأسیس شد، یک کشور عادی با بالاترین رتبه بندی SDG است که هر سال اعلام می شود. همچنین IKEA وجود دارد که مشتاق فعالیت های پایدار است و می توانید ببینید که کشوری با آگاهی بالایی از مشارکت های زیست محیطی و اجتماعی است.

۳. پروژه Green Down با هدف یک جامعه چرخه پر
تا به حال، پرهای محصولات مورد استفاده، پرهایی بود که از پرندگان آبزی برای گوشت جمع آوری می شد و به عنوان زباله سوزانده می شد. با این حال، به دلیل افزایش سریع تقاضا برای پرهای پر، پرورش پرندگان آبزی تنها به منظور جمع آوری پرها بیداد می کند و چیدن دست زنده نیز در حال انجام است.در این شرایط پروژه Green Down با هدف ایجاد مدل کسب و کار دایره ای برای پرها راه اندازی شد. این اقدامی است برای کاهش تقاضا برای پرهای جدید با به اشتراک گذاشتن مکانیزمی برای جمع آوری و بازیافت پرها در ژاپن.طیف گسترده ای از شرکت های استفاده کننده از پر، مانند تولید کننده شلوار جین لی و برند مد در فضای باز، snowpeak، و همچنین سازنده ملحفه Nishikawa.، در این پروژه مشارکت دارند.

۴. بازیافت سوتین Wacoal
Wacoal، یک تولید کننده لباس زیر، در حال کار بر روی بازیافت سینه بند است که از زمان شروع آن در سال 2008 تاکنون 13 بار انجام شده است. این یک ابتکار شبیه به Wacoal است که به نگرانی زنان در مورد دشواری دور انداختن سوتین پاسخ می دهد. اخیراً وزن کل 22 تن و 220000 سوتین جمع آوری شده است.سینه بند جمع آوری شده به عنوان قطعاتی مانند کالاهای خانگی در کارخانه بازیافت و دوباره متولد می شود. علاوه بر این، سینه‌بندهای جمع‌آوری‌شده از سال 2018 تا 2019 به RPF سوخت جامد صنعتی ، پردازش می‌شوند و به کاهش سوخت‌های نفتی کمک می‌کنند.

تدابیرکاهش گازدی اکسیدکربن CO2 صنعت مدو فشن :
صنعت مد ساختاری دارد که انرژی زیادی از تولید تا دفع مصرف می کند. علاوه بر این، بیشتر پوشاک ژاپنی وارداتی است و مصرف انرژی و انتشار CO2 به دلیل تولید انبوه به دلیل قیمت‌های پایین‌تر به عنوان مشکلاتی در نظر گرفته می‌شود.در آینده، صرفه جویی در انرژی و کاهش CO2 نه تنها برای شرکت های بزرگ بلکه برای شرکت های کوچک و متوسط نیز به شدت مورد نیاز خواهد بود تا انتشار گازهای گلخانه ای را تا 46 درصد در سال 2030 کاهش دهند. تولید کنندگان علاوه بر فروش پوشاک، به تلاش های پایداری که انجام می دهند نیز توجه زیادی دارند.کاهش مصرف انرژی در تولید می تواند برای یک شرکت به تنهایی دشوار و زمان بر باشد. به همین دلیل، اگر قرار باشد اقدامات متقابل CO2 فورا انجام شود، نصب تجهیزات تولید برق خورشیدی در دفاتر و فروشگاه ها واقع بینانه خواهد بود. بیایید تلاش کنیم تا CO2 را کاهش دهیم و صنعت و شرکت ها را پایدار کنیم.

لینک کوتاه مطلب

https://chiamod.ir/elham/saberi

chiamod