شاهین فاطمی

توسعه کسب و کار >> تاریخ انتشار : 30 مرداد 1400 جنگ استعدادها;  چالش جدید حوزه منابع انسانی در صنعت ریتیل #امیر-شهبازی /موسس و مدیر عامل گروه مشاور منابع انسانی کارتا/راهبر پروژه های اجرایی،تحقیقاتی در زمینه روانشناسی صنعتی و سازمانی و مدیریت منابع انسانی متولی امور منابع انسانی در یک سازمان دارای وظایف متعددی است. …

جنگ استعدادها; چالش جدید حوزه منابع انسانی ادامه »

شاهین فاطمی در کارگاه آموزشی سی پال از تجربه های کارآفرینی خود می گوید ” رویاهای بزرگ، راه های فردا را می سازند” تاریخ انتشار : 1 دی 1399 پاییز امسال، جشنواره سی پال میزبان طرحان خلاق، پویا و جوان بود، در بخشی از این مراسم کارگاه های آموزشی موثر در حوزه کسب و کار …

شاهین فاطمی در کارگاه آموزشی سی پال از تجربه های کارآفرینی خود می گوید ادامه »

chiamod