تحقق حمایت از تولید ملی و توسعه کارآفرینی از اولویت‌های جشنواره مد و لباس “سی‌پال” است تاریخ انتشار : 4 شهریور 1399   جلسه اعضای شورای سیاست‌گذاری نخستین جشنواره اینترنتی مد و لباس “سی‌پال” با طرح مباحثی از سوی اعضای شورا برگزار و تحقق حمایت از تولید ملی و توسعه کارآفرینی از اولویت‌های این رویداد …

جلسه اعضای شورای سیاست‌گذاری نخستین جشنواره اینترنتی مد و لباس “سی‌پال” ادامه »