نخستین جشنواره مد و لباس  سی پال 15 آدر افتتاح شد. 4000 اثر به جشنواره سی پال رسیده است تاریخ انتشار :1 آذر 1397 نخستین جشنواره اینترنتی مد و لباس “سی‌پال” از 16 تا 23 آذر در مجتمع فرهنگی هنری آسمان برپا است. بازدید بالغ بر 1500 نفر از اولین جشنواره سی پال   بازدید …

افتتاحیه نخستین جشنواره سی پال ادامه »