<link rel="shortcut icon" href="favicon.jpg"/>

مقالات اساتید

پوشش اقوام ایرانی Ethnic clothing on Nowruz تاریخ انتشار : 2 مرداد 1400 لباس های اقوام در نوروز Ethnic clothing in Nowruz سمانه شهری‌نژاد، استاد دانشگاه نوروز برای ما ایرانیان یک جشن ملی محسوب می‌شود. در عین حال برگزاری جشن نوروز در هر قسمت از کشور، ویژگی‌های خاص خود را دارد. اقوام مختلف ایرانی با …

لباس های قومی در نوروز/سمانه شهری نژاد ادامه »

پوشش اقوام ایرانی Azarbaijani clothing تاریخ انتشار : 26 تیر 1400 قوم شناسی بر مبنای پوشاک آذرباییجان #مهسا-محمدیان مطالعه تاریخ لباس نشان می دهد،پوشش همواره نقش مهمی در شناخت ملل و اقوام دارد و این پوشش خود نشان دهنده تمایز آنان از جنبه های مختلف فرهنگی،هنری،اجتماعی،اقتصادی و عوامل دیگر است. کشور ایران با توجه به …

Ethnography based on Azerbaijani clothing ادامه »

توسعه کسب و کار >> Personal branding تاریخ انتشار :19 تیر 1400 personal brandingپرسونال برندینگ یا برندسازی شخصی چیست و چطور باعث موفقیت ما میشود ؟ #امید-ملائکه/ استراتژیست حوزه برندینگ/هیئت علمی آکادمی برند ایران برند سازي شخصي فرایندی است كه به موجب آن اشخاص، حرفه و فعاليتشان را معرفی می کنند و در طي آن …

personal branding -برندسازی شخصی ادامه »

توسعه کسب و کار >> Decision Fatigue تاریخ انتشار :12 تیر 1400 Decision Fatigueخستگی تصمیم چیست؟ اثرات مخرب آن بر مدیریت چگونه خواهد بود؟ #دکتر-حامد-کاظمی خستگی تصمیم و یا Fatigue Decision مبحثی است که کمتر به آن پرداخته شده است. این مسئله با توجه به مشغله های فراوان مدیران، باعث شده است که اکثر اوقات …

خستگی تصمیم/دکتر حامد کاظمی ادامه »

توسعه کسب و کار >> Customer orientation تاریخ انتشار : 5 تیر 1400 Customer orientation in sales management-مشتری مداری در مدیریت فروش #هاشم-مهرزاد ایجاد ساختار فروش با رویکرد مشتری مداری نه‌ تنها وفاداری مشتری و فروش شمارا بالا می‌برد بلکه موجب می‌شود مشتری با شما همدل شده و انگیزه تیم فروش نیز افزایش یابد.ازاین‌رو، شما …

مشتری مداری در مدیریت فروش/هاشم مهرزاد ادامه »

توسعه کسب و کار >> sustainable development تاریخ انتشار : 1 تیر 1400 Sustainabl Development-توسعه پایدار، ضرورتی اجتناب ناپذیر #دکتر-رامین-سمیع-زاده ما در دنیایی به سر می‌بریم که سرعت تغییرات شتابی دو صد چندان به خود گرفته و مرتب دگرگونی های شگرفی را رقم می زند به‌طوریکه انسانها، مشاغل، ساختارها، دولتها و نظامها از آن بازمی‌مانند. …

Sustainable Development-توسعه پایدار، ضرورتی اجتناب ناپذیر ادامه »

chiamod