نشست هم اندیشی مد پایدار

تاریخ انتشار 10 شهریور 1402

نشست هم اندیشی مد پایدار با حضور متخصصین مد، طراحان لباس و فعالان محیط زیست با محوریت اهمیت و جایگاه مد پایدار در حفظ محیط زیست و تاثیر آگاهی مردم جامعه بر مراقبت از محیط زیست  که به تاریخ 10 شهریور ماه برگزار شد

در این نشست مطالب علمی و تخصصی توسط دکتر گلزاری بیان شد و سایر عزیزان آمار و مستنداتی مبنی بر اهمیت توجه به مد پایدار پرداختند .دغدغه اصلی خانم خاتون شهبازی علاوه بر موضوعاتی که مطرح شد فرهنگ سازی و توجه به جغرافیا ،اقلیم،فرهنگ،ونوع زیست بوم جامعه است که در پیشبرد توسعه پایدار بسیار موثر است.به نقل از ایشان ” ما صرفا به رعایت و اجرای الگو های جهانی به نتایج مطلوب نخواهیم رسید .الزام این رشد به مشارکت جمعی و در نظر گرفتن الگو های رفتاری بسیار وابسته است”

chiamod