مهمان ویژه رویداد مالکیت فکری

فرم ثبت نام مهمان ویژه رویداد مالکیت فکری

مکان برگزاری رویداد : کارخانه نوآوری هم آوا :تهران‏، میدان آزادی، اتوبان لشگری، بعد از ایستگاه مترو بیمه، پلاک ۳۱، کارخانه نوآوری آزادی

https://goo.gl/maps/eVDFyykKGSArjGm67

chiamod