مسئولیت پذیری در برابر ضایعات پوشاک

تاریخ انتشار 1 تیر 1402

کمیسیون اروپا هفته گذشته پیشنهاد خود را برای طرح مسئولیت توسعه یافته تولید کننده (EPR) برای منسوجات منتشر کرد، گزارشی که انتظار می رفت شرکت ها را مسئول چرخه عمر کامل لباس های تولیدی خود بداند.هدف ایجاد یک مکانیسم بودجه برای تامین مالی خدمات و زیرساخت‌هایی است که برای گنجاندن مجموعه جداگانه منسوجات لازم است که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید تا ژانویه 2025 داشته باشند، با هدف حرکت مد به سمت یک مدل چرخه ای که بر اساس این پیشنهاد، برندهای مد و تولیدکنندگان پارچه ملزم به پرداخت هزینه هایی هستند که می توانند برای ایجاد این خدمات هزینه کنند.

با این حال این طرح، به همان اندازه قابل توجه مواردی است که در پیشنهاد گنجانده نشده است. جنوب جهان جایی است که ضایعات نساجی و پوشاک به طور انبوه انباشته می شود، اما این گزارش به تلاش های پاکسازی اشاره ای نمی کند و مستقیماً به باری که این بخش از جهان بر دوش دارد اشاره نمی کند یا تشخیص نمی دهد که چگونه این بار باید تغییر کند. محدودیتی برای حجم کل تولید تعیین نمی‌کند، و همچنین برنامه‌ای برای توزیع وجوه تولید شده از طریق EPR ارائه نمی‌کند، نظارتی که می‌تواند به این معنا باشد که بودجه در اروپا باقی می‌ماند، حتی اگر ضایعات وجود نداشته باشد.

شواهد این مشکل در سواحل آکرا فراوان است. گروه‌های پاکسازی سازماندهی شده توسط گروه محلی مدافع The Or Foundation، با همکاری بخش مدیریت زباله آکرا، به طور منظم گرد هم می‌آیند تا تارهای لباس‌های درهم تنیده را از زیر شن‌ها بیرون بکشند – لباس‌هایی که به‌دلیل اشباع بودن بازارهای آکرا به ساحل راه پیدا کرده‌اند. ضایعات نساجی به سیستم فاضلاب سرریز می شود. اعضای جامعه، از جمله تیم The Or Foundation، تا جایی که می‌توانند لباس‌ها را دوباره می‌فروشند، تغییر کاربری می‌دهند و قبل از اینکه به زباله تبدیل شوند، می‌فروشند، اما این هرگز کافی نیست. این نوع کار  در پیشنهاد EPR در نظر گرفته نشده است.این پیشنهاد به شدت بر مقابله با صادرات غیرقانونی تمرکز دارد و بر نیاز به تفکیک بهتر ضایعات پوشاک تاکید می‌کند و می‌گوید هدف بهبود مدیریت پسماند نساجی بر اساس اصول سلسله مراتب زباله و اولویت‌بندی «جمع‌آوری، دسته‌بندی، استفاده مجدد، آماده‌سازی برای استفاده مجدد و بازیافت» است. آنها برای به حداقل رساندن بار مالی بر روی مشاغل کوچک، «شرکت‌های خرد» را که به عنوان شرکت‌هایی با 10 کارمند یا کمتر تعریف می‌شوند و به گفته کمیسیون، 88 درصد از کل شرکت‌های این بخش را نمایندگی می‌کنند، معاف می‌کند. (این پیشنهاد مشخص نمی کند که این رقم چگونه محاسبه شده است، یا اینکه این مشاغل چقدر ضایعات را تشکیل می دهند.)

chiamod