فعالیت های هنری چیامد

فعالیت های هنری چیامد

 1. طراحی کالکشن خاتون (پیراهن ایرانی) شامل 80 لباس همراه با دیزاین کامل با اکسسوری
 2. طراحی کالکشن شهرزاد (اقتباس از لباس اقوام) شامل 30 لباس همراه با دیزاین کامل با اکسسوری
 3. طراحی کالکشن توسان اولین کالکشن خیابانی ایران با محوریت زندگی یک روز یک زن با الهام از نقوش ایرانی شامل 31 لباس
 4. طراحی کالکشن زمسان با محوریت الهام از نقوش شاهنامه بایسنقری شامل 30 لباس
 5. طراحی کالکشن چهل جین با محوریت صلح شامل 25 لباس
 6. طراحی کالکشن ماهور با محوریت تلفیق چهل تکه و مخمل شامل 20 لباس
 7. طراحی لباس برای اولین مدل لنف ادم جهان
 8. طراحی لباس برای گروه موسیقی بانوان ئاسو
 9. طراحی لباس برای گروه موسیقی دف نوازان
 10. طراحی لباس برای گروه موسیقی بانوان از ارس تا هامون به سرپرستی خانم کامکار
 11. طراحی لباس ایرانی اسلامی برای موسسه فروغ فلق
 12. طراحی لباس برای سرکار خانم مریم بوبانی در فرش قرمز جشنواره فیلم کوتاه
 13. طراحی لباس برای سرکار خانم ساناز مینایی سخنران ویژه تدکس تهران
 14. طراحی لباس برای سرکار خانم سارا عباسی نقال ایرانی در نمایشگاه فرانکفورت
 15. طراحی لباس برای جشنواره ی رمز موفقیت
 16. طراحی لباس فرم سازمانی شرکت بین الملی یونیلیور
 17. طراحی لباس فرم سازمانی برای فرودگاه بین المللی امام خمینی
 18. دارای 155 نشان ملی شیما و مالکیت معنوی برای تولیدات خود
chiamod