جشنواره سی پال اولین جشنواره خصوصی مد و لباس اینترنتی در ایران است که طی سه دروه میزبان آثار هنرمندان در سرتاسر ایران بوده است.سی پال با هدف توجه به فرهنگ و هنر ایرانی فرصتی را برای فعلان خلاق و مستعد مد در سرتاسر ایران فراهم آورد .سی پال بعنوان توسعه دهنده کسب و کار های کوچک مد و بستری برای رشد فعالان مدکشوراز همه علاقه مندان دعوت میکندبرای ساخت فردایی بهتر درجمع خانواده سی پال حضوری صمیمانه داشته باشند

chiamod