رویداد های آموزشی چیامد

رویداد های آموزشی چیامد

 • برگزاری اولین دوره ی جشنواره ی ملی مد و لباس سی پال
 • برگزاری اولین دوره ی آموزشی خوش پوشی ( سبک ایرانی )
 • برگزاری ورکشاپ هویت ( اولین ورکشاپ تخصصی )
 • برگزاری 12 نشست تخصصی در ششمین فجر با حضور اساتید بخش تخصصی و بخش توسعه کسب وکار
 • برگزاری کارگاه آموزشی به نفع خیریه قلب سفید
 • برگزاری نشست تخصصی و توسعه کسب و کار در هفتمین جشنواره بین المللی فجر مد و لباس
 • برگزاری کارگاه مهارت فردی برای شرکت کنندگان جشنواره سی پال
 • برگزاری کارگاه توسعه فردی با مرکز شتاب دهنده ی تیک در کرمانشاه
 • برگزاری 16 کارگاه تخصصی و توسعه کسب و کار در اولین دوره ی جشنواره سی پال-97
 • برگزاری 3 کارگاه تخصصی در انجمن طراحان لباس و پارچه ایران
 • برگزاری کارگاه آموزشی در دانشگاه پارس
 • برگزاری کارگاه آموزشی به دعوت ریاست دانشگاه پرند
 • برگزاری کارگاه کارآموزی برای شرکت کنندگان جشنواره سی پال
 • برگزاری بیش از 30 نشست تخصصی با محوریت موضوع جشنواره
 • برگزاری 18 کارگاه تخصصی و توسعه کسب و کار در دومین دوره جشنواره سی پال -98
chiamod