رزومه چیامد

رزومه چیامد

 1. مجوز رسمی موسسه ی هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 2. شروع فعالیت با مجوز بنیاد ملی مد و لباس ایران از سال 93 ازتاکنون
 3. دارای مجوز رسمی برگزاری جشنواره ملی مد و لباس سی پال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 4. دارای شماره ی ثبت شرکتها
 5. دارای مجوز صنعتگری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 6. دارای مجوز رسمی سایت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 7. شرکت در چهارمین دوره ی جشنواره بین المللی فجر مد و لباس(1393)
 8. شرکت در پنجمین دوره ی جشنواره فجر بین المللی مد و لباس(1394)
 9. شرکت در ششمین دوره ی جشنواره فجر بین المللی مد و لباس(1395)
 10. شرکت در هفتمین دوره ی جشنواره فجر بین المللی مد و لباس(1396)
 11. شرکت در هشتمین دوره ی جشنواره فجر بین المللی مد و لباس(1397)
 12. شرکت در هشتمین دوره ی جشنواره بین المللی فجر مد و لباس چابهار(1397)
 13. شرکت در نهمین دوره ی جشنواره فجر بین المللی مد و لباس(1398)
chiamod