تقدیر نامه های چیامد

تقدیر نامه های چیامد

 1. دریافت تندیس و لوح تقدیر از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 2. لوح تقدیر مدیریت محترم مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ سعد آباد (کالکشن شهرزاد)
 3. دریافت لوح تقدیر از دانشگاه آیدین ترکیه برای کالکشن شهرزاد
 4. لوح تقدیراز سفارت ایران در گرجستان (کالکشن شهرزاد)
 5. دریافت لوح تقدیر از سفیر محترم کره ( کالکشن شهرزاد)
 6. دریافت لوح تقدیر از ریاست برج میلاد ( کالکشن شهرزاد)
 7. دریافت لوح تقدیر از جشنواره بین المللی فجر چابهار
 8. دریافت لوح تقدیر از ریاست موسسه ی بین المللی اکو (کالکشن چهل جین)
 9. دریافت لوح تقدیر از ریاست موسسه ی بین المللی اکو (تقدیر از زنان برگزیده)
 10. دریافت لوح تقدیر به عنوان موسسه ی برتر در هفتمین جشنواره بین المللی فجر مد و لباس
 11. تقدیرنامه ی دانشگاه الزهرا به پاس سالها پژوهش و تحقیق
 12. تقدیر نامه ی ریاست دانشگاه علمی کاربردی واحد 48 (کالکشن توسان)
 13. دریافت تقدیر نامه ازهفتمین جشنواره بین المللی فجر مد و لباس (برگزاری کارگاههای موثر)
 14. دریافت تقدیرنامه از موسسه رمز موفقیت (طراحی لباس)
 15. دریافت تقدیرنامه از موسسه فروغ فلق (طراحی لباس)
 16. دریافت تقدیرنامه از موسسه سانازسانیا (طراحی لباس)
 17. دربافت تقدیرنامه از پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی
chiamod