از قرنی به قرنی / خاتون شهبازی

تاریخ انتشار 10 فروردین 1401

از قرنی به قرنی
خاتون شهبازی / دبیر جشنواره سی پال

سده ای که گذشت سرعت تغییرات در جهان آنقدر زیاد بود که قابل مقایسه با سایر تجربه های دیگر بشر نیست.جهان دیجیتال شتاب صدچندانی به زندگی داد و دهکده جهانی شکل گرفت. این تحول تاثیر زیادی هم بر مد و فرهنگ ها بجا گذاشت. تغییرات اصلی در تولیدات انبوه، صادرات ، شناسایی رفتار مصرف، همه گیرشدن ترندها و مصرف گرایی ایجاد شد. در چند دهه اخیر مصرف گرایی بشدت به محیط زیست آسیب رسانده و صنعت مد به دومین جایگاه آلاینده در جهان رسیده. پیشتر از این شرایط ، فرهنگ ها بر رفتارمصرف غالب بودند و استفاده مداوم از یک لباس متداول بود. همزیستی با طبیعت ارزش محسوب می شد. اکنون دنیا در انفجار رسانه های اجتماعی و با الویت اقتصاد، ترویج مصرف گرایی را مهمتر از هر ارزشی می داند. از طرفی دنیای دیجیتال ما را به مجاز دعوت می کند ونوع متفاوتی از روابط انسانی در حال شکل گیری است. در این بین هویت و فرهنگ ملت ها، در این جریان وسیع حل خواهند شد.
از این شرایط گریزی نیست ولی شاید بتوانیم در حد توان و علاقمندی خودمان در پایداری هویت و فرهنگ غنی ایرانی موثر باشیم. هویت و فرهنگ ایرانی در گردش ایام فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده و چه بسیار مواقعی که مورد بی مهری قرار گرفته است. اما با این حال همچنان چون سرو راست قامتی پا برجاست. ایران عزیزمان امیدواریم این قرن ، قرن شکوفایی هنر و هویت تو باشد.از دل و جانمان برای ارزش های فرهنگی و هنری تو تلاش می کنیم.
چهارمین مجله سی پال، ویژه نامه اولین بهار قرن 15 است. کاری از پایگاه خبری موسسه چیامد با هدف انتشار مقالاتی در حوزه توسعه کسب و کار مد. در بخش اول از نوروز مقاله ای منتشر شده ، در بخش دوم مقالاتی در مورد توسعه فردی و بخش عمده ای از مقالات به توسعه کسب و کار می پردازد. کلید واژه اصلی چهارمین مجله سی پال به هویت و رفتار مصرف اختصاص دارد. به نظر می رسد قرنی که پیش روی ماست ما را به شناخت عمیق هم دعوت می کند تا روابط خلاقانه و دنیای تازه ای را بسازیم.

با بهترین آرزوها / خاتون شهبازی/ اولین بهار قرن 15

لینک کوتاه مطلب

https://chiamod.ir/KHATOUN-SHAHBAZI

chiamod