توسعه کسب و کار >> Product Development تاریخ انتشار :1 آذر 1400 اهمیت سلیقه مشتری در توسعه محصول #هومن-رامک مقدمه: صنعت مد و لباس در ایران جزء چند صنعتی است که کمترین توجه به آن شده است، اکنون‌که این مقاله را می‌نویسم صنعت مد و لباس ترکیه به‌اندازه صنعت نفت ما ارزآوری دارد. هرچند موضوعات …

اهمیت سلیقه مشتری در توسعه محصول/هومن رامک ادامه »