<link rel="shortcut icon" href="favicon.jpg"/>

پوشش اقوام ایرانی

پوشش اقوام ایرانی تاریخ انتشار : 27 فروردین 1401 انسان شناسی فرهنگی در پوشاک کشورهای عضو اکو سمانه شهری نژاد مولف و محقق حوزه پوشاک- مدرس دانشکده شریعتی تهران جهانی که امروز در آن زندگی می کنیم، به دلیل رشد فناوری و گسترش روز افزون ارتباطات، خواه ناخواه هر روز کوچک و کوچک تر می …

انسان شناسی فرهنگی در پوشاک کشورهای عضو اکو /سمانه شهری نژاد ادامه »

پوشش اقوام ایرانی تاریخ انتشار 15 فروردین 1401 نوروز باستان دکترتورج دریایی/ رئیس مرکز ایران شناسی دانشگاه کالیفرنیا – ارواین نوروز به معنای روز جدید تاکنون شادترین و مهمترین جشن در میان ایرانی ها و همسایگان آن ها در آسیا بوده است که اعتدال شب و روز در بهار تغییر سال و باززایی حیاط و …

نوروز باستان/ دکترتورج دریایی ادامه »

توسعه کسب و کار >> تاریخ انتشار 10 فروردین 1401 از قرنی به قرنی خاتون شهبازی / دبیر جشنواره سی پال سده ای که گذشت سرعت تغییرات در جهان آنقدر زیاد بود که قابل مقایسه با سایر تجربه های دیگر بشر نیست.جهان دیجیتال شتاب صدچندانی به زندگی داد و دهکده جهانی شکل گرفت. این تحول …

از قرنی به قرنی / خاتون شهبازی ادامه »

پوشش اقوام ایرانی تاریخ انتشار 7 فروردین 1401 بهار کردیچیا جبری / مدیر جشنواره سی پال فرهنگ غنی اقوام سرشار از اشارت ها و بشارت های ادیبانه و فلسفی ست .آنجا که نگرشی می تواند بیانگر جهان بینی مردمانی طبیعت خو باشد .در فرهنگ قوم کُرد پانزدهم ماه پایانی هر فصل ، آغاز فصل بعدی …

بهار کردی/چیاجبری ادامه »

پوشش اقوام ایرانی تاریخ انتشار 18 بهمن 1400 نگاهی به زربافی و تاریخچه ی فشرده ای از دیرباز تا امروز … بهاره حسینی /محقق و پژوهشگر در ابتدا برای آغاز و ورود به حیطه ی زربفت مروری داریم بر تاریخچه ی سایه و روشن آغاز آن از منابع در اختیار تا به امروز . در …

نگاهی به زربافی و تاریخچه ی فشرده ای از دیرباز تا امروز … ادامه »

پوشش اقوام ایرانی تاریخ انتشار : 4 دی 1400 سوزندوزی پارسی persian embroidery شیوا‌تبرایی‌نظری ملغمه ی فرهنگی متجلی در پوشاک پارسیان سوزن‌دوزی پارسی، ملغمه‌ایست بین فرهنگی، حاصل ارتباط و التقاط ناگزیر انسان‌هایی که، هرچند افکارواعتقاداتی متفاوت دارند اما ریشه های سرشتی وسرچشمه های وجودی یکسان دارند. خاستگاه این سوزن‌دوزی کشور چین بوده است که به‌زعم …

سوزندوزی پارسی ادامه »

پوشش اقوام ایرانی تاریخ انتشار : 1 دی 1400 Self-decoration of Turkmen women کتاب خودتزیینی زنان ترکمن نوشته دکتر‌طیبه‌عزت‌اللهی‌نژاد درآمدی بر انسان شناسی زیبایی شناسی در فصل نخست این کتاب به مباحثی همچون انسان شناسی زیبایی شناسی، انسان شناسی بدن وخودتزیینی، انسان شناسی لباس و زیورآالت پرداخته شده است. توجه به نگرش مردم جوامع مختلف …

خودتزیینی زنان ترکمن ادامه »

پوشش اقوام ایرانی پوشاک اقوام ایرانی تاریخ انتشار : 24 مهر 1400 بررسی پوشاک اقوام بومی و محلی ایران با شاخه های میراث فرهنگی (بخش اول) سمانه شهری نژاد، استاد دانشگاه/مدرس پژوهش گر و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش هنر  یکی از ابزار شناخت فرهنگی جوامع، پوشاک است. هر قلم از پوشاک، جنس و رنگ پارچه، …

بررسی پوشاک اقوام بومی و محلی ایران ادامه »

پوشش اقوام ایرانی تاریخ انتشار : 9 مهر 1400 زیبا شناسی، جلوه های بصری پوشاک اقوام گلستان Aesthetics of visual effects of Golestan tribes clothing نویسنده : سمانه شهری نژاد/مدرس پژوهش گر و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش هنر تاریخ پوشاک بخشی از تاریخ تمدن  است که در آن از تحولات، شکل و فرم لباس از …

جلوه های بصری پوشاک اقوام گلستان ادامه »

پوشش اقوام ایرانی Ethnic clothing on Nowruz تاریخ انتشار : 2 مرداد 1400 لباس های اقوام در نوروز Ethnic clothing in Nowruz سمانه شهری‌نژاد، استاد دانشگاه نوروز برای ما ایرانیان یک جشن ملی محسوب می‌شود. در عین حال برگزاری جشن نوروز در هر قسمت از کشور، ویژگی‌های خاص خود را دارد. اقوام مختلف ایرانی با …

Ethnic clothing in Nowruz-لباس های قومی در نوروز ادامه »

chiamod