<link rel="shortcut icon" href="favicon.jpg"/>

تاریخ انتشار 20 خرداد 1401

ایده هایی را برای بهبود تبلیغات و درک بهتر رفتار مصرف کننده، به منظور ترویج مد پایدار

#الناز-روشنی / پژوهش گر

صنعت مد تأثیرات زیادی بر محیط جهانی دارد و قدرت ایجاد تغییرات مثبت، بازنگری و تجدید نظر در سیستم های آسیب رسان فعلی را دارد. تقاضا برای به حداقل رساندن آلودگی محیط زیست نه تنها از سوی شرکت های مد، بلکه از سوی مصرف کنندگان نیز می باشد. مطالعات زیادی نشان داده است، که مصرف کنندگان مد علاقه مند به خرید محصولات مد پایدار هستند و همچنین تا زمانی که از کیفیت محصولات سازگار با محیط زیست راضی باشد مایل به پرداخت بالاتر نیز می باشند.
«مد پایدار» امروزه یکی از پرکاربردترین اصطلاحات در صنعت مد است. یک مفهوم نوظهور که برای حل مسائل ناشی از درگیری بین مدل تولید مد سریع و مصرف کنندگان و ایجاد رابطه سالم بین این دو معرفی شده است. اما تنها در مورد روند مسئولیت اجتماعی برندها، با محصولات سازگار و محیط زیست نیست، بلکه برای پاسخگویی به خواسته های در پیشرو مصرف کنندگان آگاه برای اتخاذ مد پایدار است. مصرف کنندگان در طول سال های سال آگاه تر شده اند و در مورد مواد و فرآیند تولید آموزش دیده اند، که این عامل باعث علاقه ی زیاد آنها به انتخاب مسئولیت های اجتماعی شده و در عین حال باعث به روز رسانی کمد لباس ها با برچسب مد پایدار می شود. امروزه به نظر می رسد مشکلات زیست محیطی، شهروندان، سازمان ها و مؤسسات سرتاسر جهان را بیشتر از 30 سال پیش نگران کرده است. افزایش آلودگی ها و آسیب های محیطی و در نتیجه افزایش نگرانی مردم در رابطه با محیط طبیعی منجر به شروع تأثیر در رفتارهای خرید و مصرف کرده و باعث به وجود آمدن گروهی جدید از مصرف کنندگان شده است.

با این حال، مطالعات زیادی نشان می دهد که بین نگرش و رفتار مصرف کنندگان در مورد پایداری ناسازگاری وجود دارد.منظور قصد خرید مصرف کنندگان است که مفهوم بسیار مهم دربازاریابی دارد ، بنابراین داشتن درک بهتری از مقاصد رفتار مصرف کنندگان می تواند به بازاریابان کمک کند تا ارتباط بهتری با گروه هدف برقرار کنند. محققان ادعا می‌کنند که رفتار مصرف هر نوع مصرف‌کننده نسبت به مد پایدار و ویژگی‌های اساسی آن‌ها باید شناسایی شود تا تأثیرات نیات خرید آنها برای مد پایدار درک شود. عوامل موثری که در بهبود تبلیغات و درک بهتر رفتار مصرف کننده در این تحقیق بررسی می شود؛ شامل موارد زیر می باشند:

1.دانش زیست محیطی
دانش زیست محیطی به عنوان دانش عمومی در مورد حقایق، مفاهیم و روابط محیط طبیعی و اکوسیستم هایش تعریف می شود. تحقیقات زیادی نشان می دهند که آگاهی و دانش زیست محیطی مستقیما با بسیاری از رفتارهای مصرف کننده در ارتباط است. افزایش آگاهی زیست محیطی تأثیر عمیقی بر رفتار مصرف کننده و گسترش بازار محصولات پایدار دارد.در نتیجه می توان این نتیجه را گرفت که مصرف کنندگانی که به مسائل زیست محیطی دانش و آگاهی بیشتری دارند تمایل بیشتری به سمت خرید کالاهای پایدار دارند.

2.نگرانی نسبت به محیط زیست
نگرانی افراد، درجه ای از درگیری احساسی نسبت به موضوعات زیست محیطی در نظرگرفته می شود. بنابراین هرچه نگرانی فرد در مورد محیط زیست بیشتر باشد رفتارهایش در جهت حفاظت از محیط زیست می باشد.

3. کیفیت ادراک شده
کیفیت ، مجموعه مشخصه هایی از یک محصول که نیازهای تصریحی و تلویحی مشتری را برآورده سازد. دربرخی منابع دیگر کیفیت محصول را برآورده کردن و یا فراتر رفتن از انتظارات مشتری و ذوق زده نمودن مشتری تعریف کرده اند.این عامل در نگرش مشتری برای خرید کالا بسیار تاثیر گذار است.4. رسانه های اجتماعی
در رسانه های اجتماعی، مشتریان اغلب احساس می کنند که می توانند به نظرات بی طرفانه و صادقانه و توصیه های محصول دسترسی پیدا کنند.همچنین در رسانه های اجتماعی تبلیغات دهان به دهان و گروه های مرجع تاثیر بسیار زیادی در قصد خرید مشتری دارند.
5.قیمت ادراک شده
آنچه که مشتری پرداخت می کند تا کالای مورد نظر خود را بدست آورد,قیمت نام دارد. به نظر میرسد قیمت نقش تعیین کننده ای در رفتار مشتری دارد.در نهایت می توان گفت هرچه دانش درباره محصولات پایدار ، تجربیات قبلی مصرف کنندگان و نگرانی درباره مسائل محیط زیست توسط مصرف کنندگان بیشتر باشد درقالب یک معادله خطی قصد خرید و در نهایت رفتار خرید بیشتر خواهد شد.

 

chiamod