سن شناختي و فشن/دكتر محمد رحيم اسفيداني/هما آزمايش فرد

تاریخ انتشار 25 اردیبهشت 1401

سن شناختي و فشن

سن شناختي و تاثير آن بر رفتار خريد و علاقه به مد،اعتماد به نفس
و رهبري در رفتار مصرف كنندگان مد در بازار پوشاك

نویسندگان
#دكتر-محمد-رحيم-اسفيداني/ دكتري بازاريابي
استاديار دانشكده مديريت دانشگاه تهران

#هما-آزمايش-فرد/ دانشجوي دكتري بازاريابي
دانشكده مديريت دانشگاه شهيد بهشتي

امروزه مد نشان‌دهنده‌ی يك صنعت قدرتمند است كه تريليون دلار درامد دارد و میلیون‌ها نفر از مردم سراسر جهان را مشغول به کارکرده است . ايران نيز درده‌های اخير شاهد تغيير در سبك پوشش مصرف‌کنندگان پوشاك بوده و توليدكنندگان داخلي را به‌ناچار وارد عرصه‌ی رقابت مد و پوشاك كرده است سبك بازاريابي در صنعت پوشاك و توجه به نيازهاي مصرف‌کنندگان داخلي يكي از اركان كليدي در جهت رشد و توسعه‌ی اين حوزه است.
ازآنجایی‌که محصولات مد پيچيده و منحصربه‌فرد هستند و می‌توانند بيانگر نوع احساس و هويت منحصربه‌فرد اشخاص باشند لذا نياز است تا نحوه‌ی رفتار خريد مصرف‌کنندگان اين حوزه مورد ارزيابي قرار بگيرد و نتايج حاصل از آن در جهت بهبود عملكرد فعالان اين صنعت بكار رود. بازار داخلي ايران در چند سال اخير تحت تأثیر سبك پوشش غربي و به‌نوعی مد قرارگرفته و به علت به‌روز نبودن دانش بازاريابي در اين حوزه و دور شدن از سبك اسلامي ، تحليل رفتار مصرف‌کنندگان ايراني و نوع نگرش افراد به پوشش و عدم توجه به آنچه مردم آن را مد می‌دانند و به سمت آن گرايش دارند، سبب شده تا سهم بازارهاي داخلي خود را از دست بدهند.اهميت شناخت الگوي رفتار مصرف‌کننده‌ی مد بسيار بااهميت است. بنابراين شرکت‌ها نياز دارند تا از پيامدهاي انتخاب سن مصرف‌کنندگان مد آگاهی داشته باشند. مد همانند يك رسانه براي بيان شخصيت افراد استفاده می‌شود .درنتیجه مصرف مد با رفتار مصرف‌کنندگان ارتباط دارد.بيشتر تحقيقات درزمینه‌ي مصرف مد بر رابطه‌ی بين سن شناختي و متغيرهاي جمعيت شناختي ازجمله جمعيت سالخورده صورت گرفته و درباره‌ی تأثیر سن شناختي بر رفتارهاي عمومي مصرف‌کننده‌ی مد تحقيقات زيادي انجام‌نشده است. همچنين بيشتر مطالعات در حوزه‌ی مد و مصرف آن نشان می‌دهد كه نگرش‌های مدگرايي بر رفتار مد تأثیرگذار است. بنابراين می‌توان نتيجه گرفت كه سن شناختي می‌تواند به‌عنوان يك متغير ميانجي بين نگرش و رفتار مصرف مد شناخته شود و نگرش‌های مد بر سن شناختي مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارد. سن شناختي سني است كه شخص خود را درك می‌کند و غالباً در مورد چگونگي احساس فرد و طرز فكر و ظاهر بيان می‌شود و مصرف‌کنندگان بر پایه‌ی سن شناختي رفتار ميكنند بنابراين درك صحيحي از سن شناختي مصرف‌کنندگان مد بخصوص در حوزه مد اسلامي می‌تواند به بازاريابان در جهت ارائه‌ی بهترين راه‌حل براي فروش محصولات كمك كند. .مصرف محصولات مد بخصوص درزمینه‌ی پوشاك يكي از مواردي است كه نگرش افراد در مورد خودشان و محيط پيرامونشان را نشان می‌دهد.آنچه نسل‌ها را بيشتر از قبل از هم متمايز كرده است تفاوت در رفتار مصرف مد آن‌هاست .اين مسئله براي بازاريابان صنعت مد بسيار حائز اهميت است كه چرا رفتار خريد نسل‌های كنوني با نسل پيش از خود متفاوت است و حتي در بين هر نسل گروه‌هایی از مصرف‌کنندگان قرار دارند كه نسبت به همسالان خود خصوصاً در مصرف پوشاك رفتار متفاوتي را نشان می‌دهند.

در پیشینه‌ی تحقیق بازاریابی مد اکثر محققان معتقدند که رهبران مد عموماً مصرف‌کنندگان جوان هستند بنابراین می‌توان این‌طور برداشت نمود که حس جوانی از طریق محصولات مد می‌تواند به مصرف‌کنندگان نیز منتقل شود.
امروزه مد نشان‌دهنده‌ی يك صنعت قدرتمند است كه تريليون دلار درامد دارد و میلیون‌ها نفر از مردم سراسر جهان را مشغول به کارکرده است ايران نيز درده‌های اخير شاهد تغيير در سبك پوشش مصرف‌کنندگان پوشاك بوده و توليدكنندگان داخلي را به‌ناچار وارد عرصه‌ی رقابت مد و پوشاك كرده است سبك بازاريابي در صنعت پوشاك و توجه به نيازهاي مصرف‌کنندگان داخلي يكي از اركان كليدي در جهت رشد و توسعه‌ی اين حوزه است.

سن شناختي : سن انسان توسط يك معيار ،سن تولد(سن تاريخي) ، كه منعکس‌کننده شمار سال‌هایی است كه از زمان تولد انسان گذشته است،ارزيابي می‌شود. پيري ذهني و تجربه‌شده بیان‌کننده تفسير فرد از فرايند پيري است كه تنها به گذر زمان و سن تولد بستگي ندارد.سن شناختي ادراكي است كه فرد از خودش دارد و آن را می‌توان يك عامل مهم در پیش‌بینی رفتار مصرف‌کننده در نظر گرفت. باراك و شيفمن نيز اشاره می‌کنند كه مطالعات گذشته نشان می‌دهد كه سن شناختي در افراد مسن باعث می‌شود آن‌ها احساس جواني كنند كه اين احساس بر رفتار مصرف آن‌ها تأثیرگذار است. كرين و براكن نيز مطرح می‌کنند كه سن تولد می‌تواند با سرعت تغيير كند اما سن شناختي به دليل عدم ثبات محيط نمی‌تواند به‌صورت يكنواخت تغيير كند بنابراين می‌توان این‌گونه برداشت كرد كه محیط‌های ثابت باعث كاهش سرعت تغيير يا عدم‌تغییر در سن شناختي می‌شود و اين امر می‌تواند توجیه‌کننده‌ی اين مسئله باشد كه چرا افراد خودشان را جوان‌تر از سن تولدشان احساس می‌کنند . مطالعات گذشته نشان می‌دهد كه سن شناختي در افراد مسن باعث می‌شود كه آن‌ها احساس جواني كنند كه اين احساس بر رفتار مصرف آن‌ها تأثیرگذار است. سن شناختي در تحقيقات مرتبط با مصرف‌کننده و همچنين تحقيقات مرتبط با سن مورداستفاده قرارگرفته و مورد تائید است.

رفتار خريد مد :
مد فرايند پيچيده ايست كه در سطوح مختلف عمل می‌کند.در یک‌طرف پيوستار ،مد پدیده‌ای كلان و اجتماعي است كه به‌طور هم‌زمان افراد مختلفي را تحت تأثیر قرار می‌دهد.در طرف ديگر پيوستار،مد کاملاً شخصي است كه بر رفتار فردي تأثیر می‌گذارد.تصمیم‌گیری مصرف‌کننده تحت تأثیر انگیزه‌های او درباره‌ی مد است. اگر مصرف‌کنندگان مسن احساس كنند كه جوان‌تر از سن واقعی‌شان هستند رفتارهايشان هم همانند افراد جوان خواهد بود.بنابراين سن شناختي بهتر از سن تولدشان می‌تواند رفتار خريد آن‌ها را توجيه كند. به‌عنوان‌مثال می‌توان از طراحي اتومبيل ماستنگ فورد براي تجزیه‌وتحلیل سن شناختي نام برد .شركت فورد اتومبیل را براي افراد جوان طراحي كرد كه توسط تمامي گروه‌های سني خريداري شد.درواقع بازار هدف شركت فورد افرادي نبود كه ازنظر شناسنامه جوان بودند بلكه افرادي بود كه ازلحاظ روان‌شناختی احساس جواني می‌کردند. خريد فعاليتي است كه به‌قصد خريد يا اجاره‌ی كالا و يا بررسي كالا و خدمات براي انتخاب بهترين موقعيت انجام می‌پذیرد .بنابراين درك رفتار براي مطالعه‌ی تفاوت‌های فردي در ترجيحات خريد مفيد است .از طرفي سن شناختي با رفتارهاي مصرفي شامل فعالیت‌های فرهنگي ،رفتارهاي خريد ،جستجوي اطلاعات،پذيرش برندهاي جديد و حساسيت قيمت مرتبط است. بنابراين افرادي كه سن شناختي پایین‌تری دارند در رفتار مصرفشان بيشتر از افراد مسن ريسك می‌کنند و بيشتر احتمال دارد كه برندهاي جديد را بپذيرند
رهبري :
رهبران مد يا بدعت‌گذاران در مقايسه با ساير گروه‌های مصرف‌کننده افرادي هستند كه به سبك زندگي خود اهميت می‌دهد و به ذائقه و سليقه توجه دارند و روندهاي جديد را دنبال می‌کنند بنابراين می‌توانند منبع الهام بخشي براي ديگر مصرف‌کنندگان در استفاده از روندها و سبک‌های جديد باشند استون نيز معتقد است در تمامی نظریات و تئوری‌های مرتبط با مد یک مفهوم کلیدی وجود دارد و آن این است که رهبران مد افرادی هستند که زودتر از دیگران تغییرات مد را می‌پذیرند و در استفاده از سبک‌های جدید بی‌باک عمل می‌کنند درنتیجه مرجعی الهام‌بخش برای تمامی افرادی می‌شوند که آن‌ها را به‌عنوان پیشگامان در سبک‌های نوین می‌پذیرند و از آن‌ها پیروی می‌کنند و پیروان مد افرادی هستند که با پیروی خود صنعت مد را حمایت می‌کنند و رهبران خود را در انتخاب سبک‌های جدید الگو قرار می‌دهند.
علاقه به مد :
علاقه به مد يك ساختار مهم براي تعريف افراد است كه نسبت به تصاوير و جذابیت‌های فيزيكي آن حساس و مشتاق هستند لذت بردن از مد سبب می‌شود كه افراد احساس جوان بودن كنند ازاین‌رو بيشتر افراد علاقه‌مند به مد احساس جواني دارند. و افرادي كه علاقه به كيف و كفش و لباس و ساير لوازم جانبي دارند و روندهاي جديد مد را دنبال می‌کنند معمولاً احساس می‌کنند كه جوان‌تر از سنشان هستند و زماني كه به دنبال منفعت‌طلبی هستند بيشتر احساس پيري می‌کنند مطالعات در علم سياسي و رفتار مصرف كنند نشان می‌دهد كه افرادي كه سن عاطفي جوان‌تری دارند كمتر تمايل دارند سنتي باشند و بيشتر تمايل دارند كه به‌روز باشند

 اعتمادبه‌نفس:
هووارد اعتمادبه‌نفس را درجه‌ای از اطمينان خريدار در مورد ارزش‌گذاری در مورد قضاوت‌هایش در مورد يك برند،خواه مطلوب باشد يا نامطلوب، می‌داند.اعتمادبه‌نفس نشان‌دهنده‌ی باور مصرف‌کننده به كافي بودن دانش و توانایی‌اش در مورد لباس‌های مد است. هووارد ، سن شناختي افراد را با اعتمادبه‌نفس پايين مرتبط می‌داند ولي معتقد است زماني كه متغيرهاي مربوط به‌سلامتی و سن كنترل شود اين عامل از بين می‌رود بنابراين نمی‌توان انتظار داشت سن شناختي براي نگرش‌ها و رفتارهاي افراد سالمند(بالغ) توضيح ساده‌ای ارائه دهد. در ساختارهاي اجتماعي بزرگ‌تر افراد از طريق حفظ يكپارچگي بين خود پنداره‌ی خودشان و رفتارشان قادر هستند به خود پنداره‌ی خود اعتبار ببخشند و اين نه‌تنها فرصتي را براي بيان تصوير خودشان از طريق رفتار به دست مياورد بلكه انعكاس آن را نيز در جامعه می‌بیند . درواقع انگیزه‌ی اصلي می‌تواندداشتن تصوير مثبت از خود يا حفظ هويتي باشد كه از خودشان دارند كه می‌توان به افرادي اشاره كرد كه براي بيان خود پنداره‌ی خودشان فرم‌های خاصي از لباس را می‌پوشند
يكي از اهداف موردبررسی در اين تحقيق،بررسي تأثیر سن شناختي بر رفتار مصرف‌کننده در انتخاب و استفاده از مد در پوشش است.
با توجه به تبليغات گسترده پيشگامان صنعت مد و تغيير در رفتار خريد مد توسط مصرف‌کنندگان پوشاك در داخل، بر آن شديم تا مصرف مد را از بعد سن شناختي،اعتمادبه‌نفس و رهبري نيز موردبررسی قرار دهيم. یافته‌های پژوهشی نشان ميدهد كه تأثیر رفتار خريد مد برسن شناختي مورد تائید نيست بنابراين نمی‌توان اذعان داشت زماني كه فرد احساس جواني می‌کند حتماً بر رفتار خريد مد او تأثیر می‌گذارد.در تحقيق انجام‌شده بين مصرف‌کنندگان پوشاك در تهران اين رابطه صادق نيست، لذا افرادي كه در رفتار خريد خود به سمت خريد محصولات مد روي می‌آورند الزاماً سن شناختي پاييني ندارند كه اين نتيجه با یافته‌های لين و همكاران(2012) مطابقت دارد. همچنين یافته‌هاي تحقيق نشان می‌دهد كه علاقه به مد بر سن شناختي تأثیر معناداري دارد.بنابراين می‌توان نتيجه گرفت زماني كه افراد احساس جواني می‌کنند و ادراک آن‌ها از سن شناختيشان كمتر از سن تولدشان باشد علاقه‌ی زيادي به مد خواهند داشت .باراك و راتس(1999) نيز در تحقيقات خود به اين مطلب اشاره می‌کنند كه گرايش زياد افراد در علاقه به مد به دليل احساس جواني آن‌هاست.درنتیجه می‌توان گفت علاقه به مد در مصرف‌کنندگان مد در بازار پوشاك تهران به‌احتمال‌زیاد ناشي از سن شناختي و احساس جوان بودن آن‌هاست. همچنين يافته ها نشان می‌دهد كه سن شناختي بر اعتمادبه‌نفس افراد تأثیر معناداري دارد. درنتیجه می‌توان گفت زماني كه فرد در سن شناختي خود را كمتر از سن تولد خود ادراك كند اعتمادبه‌نفس بيشتري در خود احساس می‌کند. اكاس(2003) در تحقيقات خود تنها اثر دانش مد بر اعتمادبه‌نفس را موردبررسی قرارداد و دريافت كه دانش مد اعتمادبه‌نفس مصرف‌کننده در تصمیم‌گیری خريد را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما با توجه به نتايج به‌دست‌آمده در اين تحقيق كه تنها تأثیر سن شناختي بر اعتمادبه‌نفس موردبررسی قرارگرفته است می‌توان بيان داشت تأثیر سن شناختي بر اعتمادبه‌نفس مصرف‌کنندگان پوشاك تهران مورد تائید است و افراد زماني كه خود را جوان‌تر احساس كنند اعتمادبه‌نفس بيشتري دارند. همان‌طور كه در پیشینه‌ی تحقيق نيز اشاره شد ماتور و موشيس(2005) اشاره می‌کنند كه افراد در ساختارهاي اجتماعي بزرگ در تلاش هستند تا با حفظ يكپارچگي بين خود پنداره‌ی خود و رفتارشان به اين خود پنداره اعتبار ببخشند و انگیزه‌ی اصلي می‌تواند داشتن تصوير مثبت يا حفظ هويتي باشد كه از خودشان دارند درنتیجه براي بيان اين خود پنداره فرم‌های خاصي از لباس را می‌پوشند. فرضیه‌ی موردتحقیق در اين پژوهش نيز می‌تواند مهر تأییدی بر یافته‌های ماتور و موشيس(2005) باشد. و البته در كنار سن شناختي عوامل ديگري نيز به‌احتمال‌زیاد می‌تواند بر اعتمادبه‌نفس تأثیرگذار باشند.تأثیر سن شناختي بر رهبري نيز مورد تائید است. مورگان و برتويستل(2009) رهبران مد را افرادي عنوان می‌کنند كه به ذائقه و سلیقه‌ی خود اهميت می‌دهند و منبع الهام بخشي براي ساير مصرف‌کنندگان مد می‌باشند.همچنين بيلي و سئوك(2008) نيز با اشاره به یافته‌های استون بيان می‌کنند كه رهبران مد در استفاده از سبک‌های جديد افراد بی‌باکی هستند كه سریع‌تر از افراد ديگر تغييرات مد را می‌پذیرند و مرجع الهام بخشي براي ساير مصرف‌کنندگان مد محسوب می‌شوند كه فرضیه‌ی اين پژوهش نيز با یافته‌های بيلي و سئوك(2008) و مورگان و برتويستل(2009) نيز مطابقت دارد.

chiamod