<link rel="shortcut icon" href="favicon.jpg"/>

دوره های فشن موسسه مد فرانسه

تاریخ انتشار 30 مرداد 1401

موسسه مد فرانسه یک موسسه آموزش عالی است که دوره های تحصیلات تکمیلی را ارائه می دهد و تحقیقات کاربردی در زمینه مد، کالاهای لوکس، صنایع طراحی و نساجی و به طور کلی صنایع خلاق را انجام می دهد، در سال 2017، IFM برای برنامه های کارشناسی ارشد کسب و کار رتبه شماره 1 را در سراسر جهان و برای برنامه های کارشناسی ارشد طراحی مد رتبه اول جهانی را به خود اختصاص داد. اولویت IFM پشتیبانی از توسعه صنعت مد و طراحی از طریق تقویت مهارت ها و تجزیه و تحلیل از تحولات آینده صنعت، تشویق به ایجاد نوآوری در مشاغل مرتبط با حوزه مد است.

 در حال حاضر این مرکز آموزشی و تحقیقاتی، برنامه های آموزشی را در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد، دوره های کارآموزی ارائه میکند. همچنین برگزار کننده دوره های  آموزشی کوتاه مدت برای مراکز و کمپانی های مرتبط  با حوزه مد است. از جمله سایر فعالیت های این مرکزانجام تحقیقات میان رشته ای در زمینه مد و لباس و ارتباط آن با علوم انسانی و اقتصاد است. 

این مرکز در برگزاری دوره های آموزشی بسیار فعال است و در ادامه به معرفی چند دوره در این مرکز می پردازیم:

مدیرت مد: برند پایدار خودت را خلق کن

در این دوره آموزشی استراتژی های بازاریابی در حوزه مد، چگونگی ساخت کالکشن ها، استراتژی های مد پایدار، فرهنگ و مد، خلاقیت در مد، هویت دهی به برند در مد و توسعه محصول آموزش داده میشود. فارغ التحصیلان در انتهای دوره با بازار مد ، تعریف محصولات مرتبط با مد، چگونگی کارآفرینی در این حوزه و همینطور خلق یک برند در صنعت مد آشنا میشوند.

مدیریت مد: تعریف کردن بازارها، مدل های تجارتی و ترندها

در این دوره، ابتدا مد از دریچه ای جامعه نگارانه و تاریخی مورد بررسی قرار میگیرد. سپس چگونگی تکامل و رشد مدل های تجاری در این حوزه بررسی میشود. در ادامه ترندها، نکات کلیدی در مصرف مد، نسل های جدید و مدل های مصرفی نسل های جدید مورد مطالعه قرار میگیرد.

مدیریت مد: برندها و روابط و توزیع

در این دوره آموزشی، مراحل خلق هویت یک برند شرح داده میشود. چگونه میتوان آن را به یک تجربه در حوزه مصرف ترجمه کرد و چگونه میتوان آن را به شکلی موفقیت آمیز ارائه کرد از مطالبی هستند که در این حوزه ارائه میشوند.

مدیریت مد: خلاقیت، کارآفرینی و پایداری

در این دوره نگاهی به آینده مد، مد پایدار و دنیای کارآفرینی انداخته میشود. چیستی مد پایدار تشریح میشود . کار آفرینی در حوزه مد و چگونه خلاق بودن و ظهور برندها تشریح میشود. در انتها تکنولوژی مرتبط با مد پایدار و کار آفرینی در این حوزه بیان میشود.

مطالعه مد : از تجارت تا فرهنگ

در این دوره، مطالعه عمیقی در جهان مد از شنل تا ایوسن لوران انجام میگیرد. ظهور ترندها مورد بررسی قرار میگیرد. مصرف در صنعت مد مورد پرسش قرار میگیرد.

درک مد: از تجارت تا فرهنگ

 در این دوره مد و ارتباط آن با ظهور مدرنیسم  وارتباط آن با اجتماع از جهات مختلفی مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه ارتباط فلسفه زبان و منطق مد تشریح میشود .

 

chiamod