آموزش کلوب سی پال

خلاصه ای از دستاورد های آموزشی کلوب سی پال

• برگزاری ۲5۰۰ نفر ساعت گارگاه تخصصی مد
• اختصاص بیش از ۶۰ میلیون تومان تخفیف ویژه به اعضای کلوب در بخش آموزش
• برگزاری 3۸ نشست آموزشی و انتقال تجربه
• بهره مندی بیش 3۸۷۶ نفر ساعت از نشست های آموزشی
• حضور اساتید متخصص و توانمند در نشست ها و کارگاه های آموزشی
• برگزاری نشستها و کارهای توسعه کسب و کار و توسعه رشد فردی

فعالیت های کلوب سی پال از 99-1400

1- معرفی طراحان خالق در مجله بین المللی TRENDS
2- اختصاص خدمات باشگاه یاقوت بانک سامان به اعضای کلوب
3- برگزاری اولین نمایشگاه آنالین مد ایران
4- برگزاری تنها جشنواره آنالین مد در ایران سال ۹۹
5-انتشار اثار ارسالی به جشنواره اعضای کلوب
6- تشویق اعضای کلوب به مطالعه و ارسال کتابهای رایگان دیجیتال برای اعضا
7- معرفی کالکشن بهار ۱۴۰۰ اعضا درپیج رسمی جشنواره
8- تشکیل گروه برای اطالع رسانی
9- معرفی اعضای کلوب برای همکار

10 – یاهدا ۱۲۰ جلد کتاب تخصصی مد به اعضای کلوب
11- برگزاری الیو برای معرفی اعضای کلوب
12- معرفی کسب و کار و توانمندی های اعضای کلوب
13-انتشار اخبار موفقیتهای اعضای کلوب
14- بررسی نیازهای آموزشی اعضا و برگزاری کارگاه های آموزشی
15-تولید محتوا تخصصی بخش مد و توسعه کسب و کار ویژه اعضا
16-برگزاری نشست های تخصصی در راستای موضوع سومین جشنواره سی پال
17 تیم سازی و انجام کار گروهی
18 – ارتباط مستمر با اعضا برای حفظ روحیه و تعامالت کاری
20- ایجاد پیج مجزا برای آموزش های رایگان
21-  ایجاد پیج برای معرفی تیم سی پال

 

خدمات کلوب سی پال
• ایجاد فرصتی برای هم افزایی ، همکاری و مشارکت فعاالن
مد و لباس کشور
• ارائه مشاوره های تخصصی فردی و یا جمعی
• برگزاری نشستهای تخصصی (توسعه کسب و کارـ مد و لباس)
• برگزاری کارگاه های آموزشی
• برگزاری نشستهای تشریح موضوع جشنواره سی پال
• برگزاری نشستهای انتقال تجربه
• آشنایی و تعامل با اساتید
• تولید محتوای آموزشی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

chiamod